Apmokėjimo tvarka

Naudodamasi ir tvarkydama asmens duomenis, www.geratara.lt laikosi Lietuvos Respublikos asmens duomenų apsaugos įstatymo.

Renkami šie duomenys:

 • Vardas, Pavardė
 • Kontaktinė informacija (telefonas, el. pašto adresas)
 • Gyvenamasis adresas
 • Informacija apie jūsų apsilankymus šioje interneto svetainėje (IP adresas, geografinė vieta, naršyklės tipas, peržiūrėtų puslapių skaičius)
 • Bet kokia kita informacija, kurią jūs savo pasirinkimu siunčiate mums

Surinkti asmens duomenys naudojami:

 • Susisiekti pasiūlymui pateikti
 • Sandoriui sudaryti
 • Sandorio vykdymui
 • Produktų ar paslaugų gerinimo analizei
 • Pagalbos paslaugų užtikrinimui

Klientų asmens duomenys renkami iš šių šaltinių:

 • Teikiant užsakymus, sudarant sutartis
 • Pildant paraiškas šioje interneto svetainėje pateikta informacija
 • Informacija iš viešų duomenų bazės (registrai)

Mes nerenkame ir nereikalaujame asmens duomenų iš trečiųjų šalių. Nerenkame tų asmens duomenų, kurie pagal asmens duomenų apsaugos įstatymą laikomi slaptais.

Klientų asmens duomenys gali būti siunčiami:

 • Mokesčių ir muitinės institucijoms, policijai ir kitoms valstybinėms įstaigoms – tiek, kiek būtina ir laikantis įstatymų

Elektroninėje parduotuvėje apmokėjimai apdorojami naudojant www.opay.lt platformą, kurios valdytojas OPAY (M. K. Paco g. 4 (IX – įėjimas), LT-10309 Vilnius), todėl Jūsų asmeninė informacija, reikalinga mokėjimo įvykdymui ir patvirtinimui, bus perduota OPAY.

Nesvarbu, kur ar kam pateikiami asmens duomenys arba kur suteikiama prieiga prie jų, mes užtikriname Lietuvos Respublikoje surinktų asmens duomenų apsaugą pagal asmens duomenų apsaugos įstatymo reikalavimus. Patvirtiname, kad surinkti asmens duomenys nebus pateikti viešai. Patvirtiname, kad asmens duomenys bus tvarkomi laikantis teisėtumo, tikslingumo, minimalumo, vartojimo apribojimo, duomenų kokybės, saugumo ir individualaus dalyvavimo principų.

Mūsų asmens duomenų tvarkymo pagrindai yra:

 • Teisėti interesai
 • Sutarties vykdymas
 • Pareigų pagal taikomus teisės aktus vykdymas

Klientai turi teisę reikalauti:

 • Ištaisyti jo asmens duomenis, jeigu jie yra neteisingi, neišsamūs arba netikslūs
 • Nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys, jeigu asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra teisėti interesai, įskaitant profilavimą tiesioginės rinkodaros tikslais
 • Reikalauti ištrinti jo asmens duomenis, kurie yra tvarkomi tik su jo sutikimu, jei klientas atšaukia atitinkamą sutikimą
 • Gauti informaciją apie tai, ar bendrovė tvarko jo asmens duomenis ir, jei taip, susipažinti su jais
 • Gauti jo paties pateiktus asmens duomenis, kurie yra tvarkomi jo sutikimo ar sutarties vykdymo pagrindu, raštu ar bendrai naudojama elektronine forma ir, jei įmanoma, perduoti tokius duomenis kitam paslaugų teikėjui (duomenų perkėlimas)
 • Atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis
 • Pateikti skundą dėl asmens duomenų tvarkymo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, kurių interneto svetainės adresas www.ada.lt, jei fizinis asmuo mano, kad jo asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant jo teises ir teisėtus interesus pagal taikomus teisės aktus

Elektroninėje parduotuvėje apmokėjimai apdorojami naudojant opay.lt platformą, kurios valdytojas OPAY SOLUTIONS (M.K. Paco g.4, LT-10309 Vilnius), todėl Jūsų asmeninė informacija, reikalinga mokėjimo įvykdymui ir patvirtinimui, bus perduota OPAY SOLUTIONS.

Jei nenorite, kad jūsų duomenys būtų naudojami anksčiau minėtais būdais, prašome atsiųsti mums laisvos formos prašymą.

Pirkinių krepšelis